Hallinnollinen isännöinti

Origo Isännöinti tarjoaa hallinnollisen isännöitsijän palveluita.

Hyödynnämme työssämme digitaalisia työvälineitä mutta myös perinteisiä tiedotuskanavia.

Asiakasyhtiöidemme hallituksilla on mm. yhteiset keskustelukanavat verkossa. Niissä asioiden käsittely on sujuvaa ja nopeaa, eikä kuormita postilaatikoita. Kokouksia pidämme niin kasvokkain, kuin videokokouksina.

Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua niin paikan päällä kuin etäyhteyksillä. Tämä antaa osakkaille liikkumavapautta ja helpottaa osallistumista paikasta riippumatta. Luonnollisesti myös perinteiset valtakirjamenettelyt ovat käytettävissä. 

Hallitus- osakas- ja asukastiedottamiseen käytämme sähköistä palvelukanavaa. Tiedostamme, että kaikki eivät voi tai halua sähköisiä kanavia käyttää, joten myös kirjeposti on edelleen merkittävä viestintäkanava.

Isännöitsijä tekee kuukausittain kiinteistökierroksia. Näin hän pääsee samalla keskustelemaan asukkaiden kanssa ja havaitsee akuutteja tarpeita ja kehityskohteita.  

Scroll to Top